Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Trafikskolen3060
Bybjergvej 6, 3060 Espergærde

CVR: 35369031

 

P-enhed:

Trafikskolen3000

Rønnebær Alle 110, 3000 Helsingør

P-nr: 1022768855

Betaling

Betaling kan ske med MobilePay eller Dankort.

Vi tager ikke kortgebyrer.
1. rate opkræves ved holdtilmelding (købstidspunktet).

2. rate opkræves 6 uger efter holdstarten via faktura tilsendt pr email

Ændring/aflysning af køretider

Det påhviler eleven at booke køretider i bookingsystemet, i overensstemmelse med lovreglerne som forklares i starten af forløbet.

En bestit tid kan frit aflyses/ændres indtil 24 timer før. Herefter er tiden 'låst' i bookingsystemet, uanset årsag, og vil blive faktureret med 50% af prisen på den bestilte køretid (typisk kr. 450). Eleven må herefter bestille en ny tid på normal vis.

 

Førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus indgår i 'all inclusive' pakken og eleven skal selv reservere en plads på t3060.dk. Reserverede pladser kan frit ændres/afbestilles indtil 24 timer før afholdelse, herefter må der betales for et nyt kursus (pt. kr. 500). Betaling sker med mobilepay til mobil 61 65 23 19, efter betaling kan der reserveres en ny tid.  

Tildeling af kørelærer

Undervisning i teori og praktisk kørsel på vej og bane varetages af en eller flere af vore ansatte eller associerede kørelærere. Trafikskolen3060 forbeholder sig retten til at tildele kørelærer, samt ændre tildelingen undervejs i forløbet om nødvendigt. 

All inclusive / Ekstratimer

Kørekortspakken indeholder det lovpligtige antal køretimer, samt opvarmningstime. Eventuelle ekstratimer er ikke inkluderet. Omfanget af ekstratimer aftales mundtligt imellem eleven og kørelæreren senest i forbindelse med sidste kørsel på vej (generalprøve, kørsel 9) og anføres i lektionsplanen under 'repetitionslektioner'. Skulle eleven dumpe sin køreprøve er ny køreprøve heller ikke inkluderet i pakken.

Ekstratimer og yderligere køreprøver faktureres umiddelbart før eller efter den praktiske køreprøve.

Fortrydelsesret / afbrydelse af forløb

Købet kan frit fortrydes indtil datoen for holdstart.

Ved afbrydelse af kørekortforløb, uanset årsag, fratrækkes den 'forbrugte' del af ydelserne og resterende beløb tilbagebetales.

Reklamationsret

Såfremt den leverede kørekorts-ydelse IKKE lever op til dine forventninger, rettes straks henvendelse til trafikskolens kontor.

Trafikskolen tilbyder skift af hold og/eller kørelærer uden beregning, eller afbrydelse af kørekortsforløb som beskrevet ovenfor.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger om BETALEREN:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Foretrukken kommunikationskanal er email.

 

Vi har brug for følgende oplysninger om ELEVEN (brugeren):
Navn, adresse(r), tlf.nr., mailadresse, fødselsdato, uddannelsessted/arbejdssted.

Foretrukken kommunikationskanal er Facebook/messenger. Vi anmoder om 'venskab' i fornødent omfang for at kunne kommunikere frit, uanset elevens privatindstillinger. Derudover oprettes grupper hvor eleverne tilknyttes ud fra hvad vi finder relevant. Her kommunikeres alle praktiske informationer om undervisningsdage, manøvrebaner, glatbaner, førstehjælpskurser, teoriprøver, praktiske prøver osv.

Sekundært benyttes telefon/sms.

 

I markedsføringsøjemed tilbydes eleven at der tages billeder, typisk ved afsluttet forløb. Billeder lægges på sociale medier med en ledsagende, ofte humoristisk, tekst. Dette er helt frivilligt, og vil til enhver tid blive slettet øjeblikkeligt ved henvendelse herom.

 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre køreundervisningen, herunder bestilling af prøver mv.  
 
Personoplysningerne registreres hos Trafikskolen3060/3000 og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på trafikskolen3060, herunder associererde sider, webshops mv er: Morten Scheller.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: administration@t3060.dk.

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte administration@t3060.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Ankenævn for Køreundervisning

Industrivej 21

4000 Roskilde


 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret februar 2019